blender hvordan man flytter kameraet for at se det


Svar 1:

Midterste museknap til at rotere.

Skift + Midterste museknap for at panorere.

Ctrl + mellemste museknap for at zoome (hold Ctrl + MMB nede, flyt musen op for at zoome ind og ned for at zoome ud). Alternativt kan du bruge mushjulet til at zoome ind og ud.

Alt + midterste museknap for at skifte til en af ​​de mange ortografiske visninger (hold Ctrl + MMB, flyt musen til venstre, højre, op, ned for forskellige ortho-visninger). Alternativt kan du bruge numpad-nummertasterne: 1 til forfra, Ctrl + 1 til bagfra, 3 til højre, Ctrl + 3 til venstre, 7 til ovenfra, Ctrl + 7 til nedenfra, 5 til perspektivbillede , 0 for kameravisning.

Numpad “.” tast eller Ctrl + Numpad “.” tast for at centrere visningen på valgte objekter.

Skift + C for at centrere udsigten til alle objekter på scenen.